Name, title:  Polonia. Malarska wersja projektu witraża do katedry lwowskiej.
Date:  1894 rok
Place of creation / finding:  - miejsce wytworzenia
Material:  ,
Dimensions:  wys. 299,0 cm, szer. 175,0 cm (płótno naciągnięte na dwa blejtramy; wym. dot. całej komp.)
Identification no.:  MNK III-r.a-10686MNK III-r.a-10686
Copyright:  All rights reserved.

No results for this search term.

No results for this search term.

My galleries: